گنبد مسکن مهر پردیس

کارفرما شرکت کوزو

قطر گنبد 9 متر ارتفاع 11.5

جنس : استیل نقره ایی304

 

 

 

گنبد مسکن مهر پردیس

 

گنبدهای سنتی ایرانی از برجسته ترین نمونه های ساختمان سازی در ایران است، که با گذشت هزاران سال هنوز تعداد زیادی از آن ها در قسمت های زلزله خیز کشور بر جا مانده اند. این گنبدها معرف فرهنگ و معماری غنی ایرانی است ودر واقع بیانگر توجه معماران سنتی ما به علم ایستایی و میزان تاثیر آن در پایداری ساختمان ها و سبک سازی آن ها در برابر زلزله می باشد.

معماری ایرانی، همواره بهترین پاسخ را برای سبک سازی و ساختمان سازی با توجه به داشتن اقلیم ها و شرایط زلزله خیزی نقاط متفاوت کشور داشته است، که درس های پرباری را برای نسل های آینده بر جای گذاشته است.

گنبد مسکن مهر